Mindfulness

Mindfulness handler om at være fuldt til stede i nuet. Ikke i fortiden. Ikke i fremtiden. Men at se dét, der er – lige nu – i dette nu; uden bedømmelse – helt rent og præcist, som det er. En accept af dig selv og dine tanker, følelser og oplevelser.

Den væsentlige og grundlæggende tilgang til mindfulness er venlighed. Venlighed over for os selv og den, vi er.

 

Mindfulness – de 8 principper:

1. ÅBENHED (Beginners mind)
Det handler om at være nysgerrig og i den proces give slip på det, vi tror, vi ved – og opdage at hvert øjeblik i virkeligheden er et nyt og ubrugt øjeblik. Dermed giver vi slip på gamle antagelser og overbevisninger og giver os selv lov til at opleve -og leve- uden fastlåste historier om os selv, verden, livet og andre.

Åbenhed i sindet giver frihed til at genopdage livet
-fri for fastlåste begrænsninger.


2. IKKE BEDØMMENDE
Fjerner den konstante stræben efter at værdilade alt. I stedet giver vi situationen eller mennesket chancen for at blive oplevet i sin enkle renhed. Ved at slippe vores ambition om at vi skal nå noget andet, end det der er, nå et andet sted hen, end der hvor vi er, giver vi os selv lov til at åbne for den kraft, der er i øjeblikket.

Du er den, du er. Uanset hvad du præsterer.
Uanset hvordan andre bedømmer dig.

3. ACCEPT
Kunsten at acceptere alt, som er lige nu og her – i bevidstheden om, at vi alligevel ikke kan ændre det. I mindfulness arbejder vi med overbevisningen om, at vi er perfekte, lige som vi er. Med de skavanker, skævheder og finurligheder, der kendetegner netop hver af os. Når vi oplever os selv som perfekte i vores essens, når vi oplever andre og når vi oplever hvert øjeblik således, så hjælpes vi til at acceptere det, der er.

Accept er ikke handlingslammelse.
Accept er at møde os selv, livet og øjeblikket uden vurdering.
 


4. AT GIVE SLIP (Letting go)
At give slip betyder, at vi giver lov til at nuet, at øjeblikket, at livet og vi selv ændrer os. At turde slippe vaner, historier, det sorgfulde, smertefulde og ubehagelige. At lukke en dør, lade noget ”dø” betyder, at vi giver plads til de nye muligheder, vi hele tiden møder i hvert øjeblik, men ofte ikke er opmærksomme på.

Vær i kærlig venlighed over for dig selv,
når du giver slip eller lader noget gå.

 

5. IKKE-VURDERENDE
At være ikke-vurderende er at være nysgerrig og opmærksom på den indre overdommer, de fleste af os kender så godt. Ofte dømmer eller vurderer vi os selv, et øjeblik, en hændelse eller andre til at være godt/skidt/neutralt. Det sker helt automatisk, og uden vi er bevidste omkring det. Vi registrerer blot, at det her er ”ikke hyggeligt” eller dette føles behageligt. Disse registreringer sker ikke så meget pga. det, der faktisk sker. Disse registreringer og vurderinger sker på baggrund af oplevelser, vi tidligere har haft og lagret i hukommelsen, og den nuværende oplevelse minder os om det. 

Som en krølle på dette princip minder vi os selv om at huske på,
at vi ikke dømmer os selv for igen at have lyttet til vores indre overdommer…

6. AVERSION OG TILTRÆKNING
Det der trækker i os, og det, der skubber os væk. Det handler om at skabe bevidsthed – hvornår er vi frastødt af noget, og hvornår er vi tiltrukket af noget. I det øjeblik vi skaber større bevidsthed omkring det, så giver det igen en langt større mental frihed.

Jo mere vi tåler at være i de ubehagelige øjeblikke,
jo mindre lærer vi at frygte dem.


7. TÅLMODIGHED
Et af de vigtigste principper hvis vi overhovedet skal kunne flytte os. Tålmodighed handler ikke bare om langsomhed, men om at skabe en forståelse af, at al udvikling kræver tid og dybde. Og at man skal kunne rumme de impulser, der kommer.

Tålmodighed handler om at have modet og viljen
til at rumme egen og andres utålmodighed.


8. TILLID
Det handler om at have tillid til nuet. At alt, som sker i dette nu er helt ok. Vi kan ikke ændre nuet, men vi kan reflektere over det og betragte det. Når vi er funderet i tillid til os selv, har vi adgang til et vidunderligt indre kompas, der viser vej til den visdom, der bor i os alle. Tillid til os selv hjælper os med at finde ind til de svar, vi alle rummer. Tilliden opnår vi ved at anerkende vores egne grænser, også selvom de ikke ligner de grænser, andre har.

Vær i tillid til din egen iboende visdom

  

Praktisering af Mindfulness:

Mindfulness sætter os mentalt fri, når vi har været underlagt tvungen handlemodus.
I handlemodus fokuserer vi uophørligt på at forfølge krævende mål eller planer og får en slags tunnelsyn, som udelukker alt andet, inklusiv vores helbred og velbefindende. Vi opgiver aktiviteter, der gør os godt for at kunne fokusere på det, der forekommer vigtigt. Vores indre ressourcer bliver udtømte, og vi ender med at føle os drænet for energi, udmattede og uden glæde.

Vi lærer mindfulness ved nænsomt at øve os i at være opmærksomme, i nuet, på det der er, og som det nu engang er, uden at dømme.

Praktisering af mindfulness styrker sindets værensmodus.

I værensmodus forbliver vi åbne over for et videre perspektiv. Vi er bevidste om omkostningerne ved at fokusere for snævert på målet og kan afveje resultaterne med en venlig og omsorgsfuld hensyntagen til vores egen og andres velbefindende. Vi værdsætter nuets kvalitet i stedet for kun at fokusere på et fjernt, uvirkelig mål.


”Forskningsresultater fra hele verden viser at daglig praktisering af mindfulness bedrer evnen til at være fuldt og helt til stede, giver bedre livskvalitet og bedrer vores relationer til andre mennesker”.

”Når vi er til stede i nuet, kan vi genkende og give slip på automatiske, følelsesmæssige reaktioner på hverdagshændelser. Vi får mulighed for gennem en videnskabeligt afprøvet tilgang at opdyrke indsigt og forståelse”.

”Mindfulness fjerner ikke tilværelsens lidelse eller stress, men hjælper os med at respondere på svære ting med større venlighed og medfølelse over for os selv og andre”.


Mindfulness er at lære at være med det, der er.

At være i medgang såvel som modgang.
At være i lykke såvel som sorg.
At være med vrede såvel som tålmodighed og tilgivelse.
Være bevidst om dine følelser, indtryk og udtryk.
At være dig selv i det hele og være dig selv bekendt.


”Ved at leve mindfuldt kan du være i din verden med ro, balance og venlighed”.


Mindfulness er ikke et quick-fix, som du lige kan lære på et par uger. Mindfulness er en tilgang til livet. Til dig selv. Det at tage dig selv og dit liv alvorligt. Og det kræver daglig træning og daglig fokusering. Det kræver at du virkelig vil. Men gevinsten er enorm.


”Og husk…..Mindfulness er ikke noget, vi lærer at kunne. Det er noget, vi lærer at være”.